Tea Towel, Gray & White Stripe, Turkish

$ 18.50

100% Cotton Gray & White Striped Turkish cotton tea towel. Made in Turkey.